Privacybeleid

De online winkel Chatwise Academy, op de website www.chat-wijs.nl, KVK-nummer 83228446, gevestigd in Sliedrecht, verwerkt persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt, om aan de Algemene Voorwaarden te voldoen en deze aanvullend te bevestigen, om elektronische bestellingen en verzendingen te verwerken en voor de noodzakelijke communicatie gedurende een wettelijk verplichte periode.

Algemene bepalingen

 1. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens, in overeenstemming met de AVG (hierna "Verordening" genoemd) is QHSE Totaal bv, KVK-nummer 83228446, gevestigd in Sliedrecht (hierna "Verwerkingsverantwoordelijke" genoemd);
 2. De contactgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn: e-mail: kees@qhsetotaal.nl, tel: 0646908681;
 3. Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De bron van persoonsgegevens

 1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van de Klant en verzameld via het contract voor de aankoop en uitvoering van de elektronische bestelling die in de online winkel www.chat-wijs.nl is gemaakt.;

Doel van de gegevensverwerking

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:

 1. Registratie op de website www.chat-wijs.nl in overeenstemming met Hoofdstuk 4, Sectie 2 van de AVG;
 2. Voor de uitvoering van de elektronische bestelling dat door de Klant gemaakt is (naam, adres, e-mail, telefoonnummer);

Rechten van de Klant

In overeenstemming met de Verordening heeft de Klant recht op:

 1. het recht op toegang tot persoonsgegevens;
 2. het recht op rectificatie van persoonsgegevens;
 3. het recht op wissing van persoonsgegevens;
 4. het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens;
 5. het recht op dataportabiliteit;
 6. het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, schriftelijk of via e-mail op: kees@qhsetotaal.nl;

Slotbepalingen

 1. Door een elektronische bestelling te plaatsen op de website www.chat-wijs.nl, bevestigt de Klant op de hoogte te zijn van alle voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt deze volledig;
 2. De Klant aanvaardt deze regels door het vakje in het aankoopformulier voor bestellingen aan te vinken;
 3. De Verwerkingsverantwoordelijke kan deze Regels op elk moment bijwerken. De nieuwe, bijgewerkte versie moet op zijn website worden gepubliceerd.

Deze Regels treden in effect op 13 oktober 2023.