Boiling the ocean?

14-05-2024

Topman ChatGPT: 'Energiedoorbraak nodig voor toekomst AI'

Bron:: BNR Webredactie en ANP

Een doorbraak op energiegebied is noodzakelijk voor de toekomst van kunstmatige intelligentie (AI). Dat heeft topman Sam Altman van OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, gezegd. Volgens hem zal er voor AI veel meer energie nodig zijn dan veel mensen tot nu toe aannemen.

Altman deed deze uitspraken tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in Davos, Zwitserland. Hij benadrukte het belang van investeren in klimaatvriendelijkere energiebronnen, zoals kernfusie en goedkopere zonne-energie, evenals verbeteringen in energieopslag.

Kernfusie: De Sleutel tot AI's Toekomst?

Altman verklaarde dat er geen manier is om de toekomstige energiebehoeften van AI te dekken zonder een doorbraak op het gebied van energie. "Het motiveert ons om meer te investeren in kernfusie," zei Altman. In 2021 investeerde hij persoonlijk 375 miljoen dollar in het Amerikaanse kernfusiebedrijf Helion Energy. Dit bedrijf sloot later een overeenkomst om energie te leveren aan Microsoft, de grootste investeerder van OpenAI​​.

Bij kernfusie smelten atomen samen, waarbij energie vrijkomt zonder afval en zonder uitstoot van CO2. Hoewel dit theoretisch een milieuvriendelijke energiebron kan zijn, zijn er intense lasers nodig om de atomen te laten samensmelten, wat veel energie kost​.

De Energie-uitdaging van AI

De groeiende energiebehoefte van AI-modellen is een groeiend probleem. Het trainen van geavanceerde modellen zoals GPT-4 vereist enorme hoeveelheden elektriciteit. Experts schatten dat de wereldwijde datacenterindustrie, die de basis vormt voor deze AI-trainingsmodellen, al ongeveer 2-3% van de wereldwijde broeikasgasemissies veroorzaak.

Altman hoopt dat klimaatvriendelijke energieoplossingen, zoals goedkopere zonne-energie en kernfusie, AI-bedrijven in staat zullen stellen om aan deze groeiende vraag te voldoen zonder de klimaatverandering verder te verergeren​.

Hoewel wetenschappers al belangrijke mijlpalen hebben bereikt in de ontwikkeling van kernfusie, zal het waarschijnlijk nog jaren duren voordat er commerciële kernfusie-reactoren zijn die AI-trainingsmodellen van energie kunnen voorzien​​. Ondertussen blijft de noodzaak om te investeren in duurzame energiebronnen dringend, gezien de aanzienlijke ecologische voetafdruk van de AI-industrie​​.